HEMATOLÓGIA

Spolupracujeme s Rakúskou spoločnosťou HYCEL, ktorá prináša zlatý štandard pre malé a stredne veľké laboratóriá a Ambulancie

Hycount 5 - CRP

plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie 30. hematologických parametrov a CRP

Hycount 5 XL

plnoautomatický hematologický analyzátor pre stanovenie 29 hematologických parametrov s automatickým podávačom