Ten pravý analyzátor do Vašej ambulancie

EUROLYSER CUBE S

Vyšetrovaný parameter -  Typ vzorky -  Množstvo vzorky


CRP kapilárna krv, sérum 5 µl
PT /INR/ kapilárna krv, plazma 20 µl
FOB kvantitatívne suspenzia stolice 40 µl
hsCRP kapilárna krv, sérum 20 µl
ASO kapilárna krv, sérum 5 µl
HbA1c kapilárna krv 10 µl
Cystatín C kapilárna krv, sérum 20 µl
D-Dimér plazma 20 µl
Feritín sérum 50 µl
Troponín I sérum 50 µl
Lipoproteín /a/ sérum, plazma 20 µl 

MOKRÁ CHÉMIA  - VÝSLEDKY Z PRÍSTROJA AKO V LABORATÓRIU

Multifunkčný Point-of-care (POCT) analyzátor riadený softvérom v pripojenom androidovom tablete vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií

  • Je mobilný, rýchly a prakticky bez údržby
  • Komunikuje v slovenskom jazyku
  • Využíva RFID technológiu: predprogramovaná kalibračná krivka, identifikácia šarže a exspirácie používanej diagnostickej súpravy, signalizácia počtu zostávajúcich testov v aktuálne používanej súprave
  • Nameraný výsledok je možné archivovať priamo v tablete, resp. vytlačiť na pripojenú termocitlivú tlačiareň
  • Je pripravený na e-health

TESTOVÁ PROCEDÚRA