Inteligentný Bluetooth Multimeter

Či už aktívne športujete a zaujíma Vás Vaša laktátová krivka, alebo potrebujete mať pod kontrolou ketogénny typ stravovania, trápi Vás DNA alebo len chcete vedieť viac o svojom zdravotnom stave či kondícii...

Meranie glukózy najmodernejšou technológiou XPER technology - biočip so zlatým povlakom a laserové gravírovanie kombinované s 2 + 2 bio signálom sú techniky na vykonanie stabilných výsledkov a presnosti každého merania. Prístroj je orientovaný nie len pre pacientov s diabetes melitus pre ich každodenné používanie, ale aj pre tých ktorý chcú mať pod kontrolov aj ostatné parametre.

Testom na ß-ketóny sa meria beta-hydroxybutyrát (β-OHB), najdôležitejší z troch β-ketónov v krvi. Normálne sa očakáva, že hladiny p-OHB budú nižšie ako 0,6 mmol /l. Pacienti s diabetes melitus dôverne poznajú tento test, zdraví ľudia s nadváhou využívajú tento test na sledovanie úspechov ketogénneho typu stavovania.

Vyšetrenie hodnôt celkového cholesterolu, čiže látky slúžiace v tele k stavbe buniek a syntéze hormónov. Vyššie hladiny v krvi môžu spôsobiť ukladanie cholesterolu v cievacha byť príčinou infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice.

Uric Acid test je určený na zistenie zvýšenej koncentrácie kyseliny močovej v krvi, ktorá by mohla byť príznakom DNY. DNA je metabolicky podmienené chronické zápalové ochorenie, ktorého podkladom je zvýšená hladina kyseliny močovej v sére, tzv. hyperurikémia. Zaraďujeme ju medzi reumatické ochorenia a väčšinou je charakterizovaná prudkým akútnym zápalom postihnutého kĺbu. Pri tomto ochorení dochádza k ukladaniu kryštálikov kyseliny močovej v kĺboch, čo má za následok veľké bolesti. Ďalej pre sledovanie hladiny kyseliny močovej pri chemoterapii alebo liečebnom ožarovaní.

Lactate - laktát: Pri nenáročnej fyzickej záťaži sú aktivované iba pomalé (červené)svalové vlákna. Svaly pracujú pri dostatku kyslíka, hovorí sa tomu aeróbny metabolizmus. Obsah laktátu v krvi sa buď nezvyšuje, alebo len nepatrne nad pokojové hodnoty. Zvyšujúca sa intenzita zaťaženia a zapojenie rýchlych (bielych) svalových vláken si vyžaduje pomocný zdroj energie. Keďže dostupné množstvo kyslíka už nestačí energetickým potrebám organizmu, nastupuje anaeróbna glykolýza, čiže štiepenie glukózy, resp. glykogénu bez prístupu kyslíka. Jej konečným produktom je kyselina mliečna. Vzrastajúca hladina kyseliny mliečnej vo svaloch sa prejaví aj vyššou koncentráciou laktátu v krvi a následným poklesom rýchlosti behu. Koncentrácia laktátu v krvi a stanovenie laktátovej krivky nám pomáha určiť anaeróbny prah (ANP). Je to maximálna intenzita, pri ktorej je náš organizmus schopný udržiavať rovnováhu medzi tvorbou a odstraňovaním krvného laktátu. Spravidla sa nachádza na úrovni 85 až 90 percent maximálnej srdcovej frekvencie. Hodnota ANP je u každého individuálna. Všeobecne sa za ANP považuje koncentrácia laktátu na úrovni 4 mmol/l.

Všetky horeuvedené parametre je možné sledovať na jednom prístroji s výstupom priamo do aplikácie smartfónu.