METABOLICKÝ SYNDRÓM

Viete že ...

s konzumným a pohodlným spôsobom života, keď príjem energie vysoko presahuje jej výdaj k nám prišiel moderný fenomén, ktorý nám ľahšie "vydláždi" cestičku k infarktu, mozgovej príhode alebo nás dovedie k cukrovke 2. typu, k zmenám v obličkách, zvýšenému krvnému tlaku a ateroskleróze?

Je to súčasný výskyt viacerých rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorý sa nazýva metabolický syndrom.

Typickým príznakom metabolického syndrómu je nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu a na hrudníku - tzv. centrálna obezita.

Odhalenie metabolického syndrómu je vlastne varovaním a výzvou

k zmene našich životných návykov.

Ako spoznáme metabolický syndróm?

Ø nadmerná hmotnosť s obvodom pása väčším ako 94 cm u mužov a väčším ako 80 cm u žien

Ø systolický krvný tlak (tzv. horný) je vyšší ako 130 mmHg alebo diastolický krvný tlak (tzv. dolný) je vyšší ako 85 mmHg

Ø hladina triglyceridov (druh krvných tukov) nalačno je viac ako 1,7 mmol/l

Ø hladina HDL cholesterolu (tzv. dobrý cholesterol) nalačno je menej ako 1,0 mmol/l u mužov a u žien je menej ako 1,3 mmol/l

Ø hladina glykémie (krvného cukru) nalačno je viac ako 5,6 mmol/l

Ø bielkoviny v moči sú viac ako 20 mg/mmol

Už prítomnosť troch ukazovateľov súčasne naznačuje rozvoj

metabolického syndrómu.

Aké zdravotné problémy spôsobuje metabolický syndróm?

Ø poškodenie koronárnych a iných ciev v organizme (ateroskleróza), čo má za následok zlyhanie srdca, infarkt alebo mozgovú príhodu

Ø zmeny v obličkách, čo vedie k vysokému krvnému tlaku a srdcovo-cievnym ochoreniam

Ø zvýšené riziko zrážania krvi

Ø spomalenie tvorby hormónu inzulín, ktoré môže viesť k rozvoju cukrovky 2. typu

ODPORÚČAME

Ø kontrolujte si obvod pása (meriame ho v mieste najväčšieho objemu brucha v stoji, vo výdychu)

Ø pravidelne si kontrolujte a udržujte svoju správnu hmotnosť

Ø pravidelne si kontrolujte svoj krvný tlak

Ø žiadajte si pravidelné preventívne prehliadky u svojho praktického lekára

Ø ak fajčíte, snažte sa prestať (STOP fajčeniu, OZ, Krajinská 91, Ba, ':02/40 25 13 61)

Ø obľúbte si dostatok pohybovej aktivity - 30 minút 5-krát týždenne (rýchla chôdza, plávanie, bicyklovanie, beh), nájdite si k tomu partnera

Ø stravujte sa pravidelne 3 - 5-krát v menších dávkach, raňajkujte

Ø zaraďte do svojho jedálnička denne 500 g čerstvej zeleniny a 150 g ovocia, celozrné výrobky, stravu s nízkym obsahom tuku, obmedzte sladkosti

Ø nezabudnite na správny pitný režim (najvhodnejšia je čistá voda, nízko mineralizovaná pramenitá alebo minerálna voda s celkovou mineralizáciou v rozmedzí 150-400 mg/l)

Ø znížte príjem soli (neprisáľajte, vyhýbajte sa údeninám)

Ø majte pod kontrolou príjem alkoholu (max. 2nápoje/denne muži a 1 nápoj/denne ženy)

Viete, že ...

v prípade zlyhania režimových opatrení nastupuje farmakologická liečba? Univerzálny liek na liečbu metabolického syndrómu však neexistuje. Liečba sa orientuje väčšinou len na jednotlivé prejavy metabolického syndrómu (vysoký krvný tlak, metabolizmus tukov a cukrov...) a nie jeho príčinu.

Hlavnú zodpovednosť za liečbu preto nesú samotní pacienti,

ktorí by sa mali v danej problematike vzdelávať.

Včasné podchytenie ukazovateľov metabolického syndrómu môže zabrániť závažným finančne nákladným a život ohrozujúcim komplikáciám vašej budúcnosti. Preto pamätať na to by mali nielen lekári, ale predovšetkým pacienti sami.