Nano impregnácia textilu a kože

ISOKOR Lotos® - nepremokavá, trvácna nano impregnácia textilu a kože na báze nanočastíc. Používa sa pre športový aj pracovný odev, obuv, kožené tašky, kabelky, textilné prístrešky, stany, čalúnený nábytok, textilné a kožené bytové doplnky, interiér automobilov. Výdatnosť z 1 litra je 10 až 15 metrov štvorcových

ISOKOR Lotos Profi

Slúži na celoživotnú impregnáciu textilu a kože. Zaručí nám pohyb v daždi a chlade v neustále suchom a príjemnom oblečení až počas viacnásobných vypraní (v závislosti od druhu textílie/kože)

Impregnácia vytvára vodeodolné vlastnosti u kožených a textilných výrobkov. Kožené a textilné výrobky sa navyše stávajú impregnovaním odolné voči nečistotám, oleju, či farbám. Impregnátor vydrží niekoľkonásobne viac opratí oproti isokor lotos standardu.
Impregnovaná obuv a odev pomocou IsoKor Lotos Profi zaručí pohyb na daždi a chlade v neustále suchom a príjemnom oblečení. Môžete s ním impregnovať:

 • textil, koža, prírodné aj umelé tkaniny,
 • športový aj pracovný odev, obuv,
 • kožené tašky, kabelky, peňaženky..(hlave brúsená prírodná koža),
 • čalúnený nábytok,
 • bytové doplnky, obrusy, závesy,
 • stany, textilné prístrešky,
 • sedačky a tapacírovanie automobilu,
 • kožený interiér automobilov

Pred použitím nanočasticového výrobku je nutné očistiť ošetrovaný povrch.

Nečistoty odstráňte prípravkom Isokor Cleaner 


IsoKor Lotos Standard

Na dokonalú impregnáciu textilu a kože. Zaručí nám pohyb na daždi a chlade v neustále suchom a príjemnom oblečení. 

IsoKor Lotos Standard

Slúži na dokonalú impregnáciu textilu a kože. Zaručí nám pohyb na daždi a chlade v neustále suchom a príjemnom oblečení. Ďalšie príklady použitia:

 • textil, koža, prírodné aj umelé tkaniny,
 • športový aj pracovný odev, obuv,
 • kožené tašky, kabelky, peňaženky..(hlave brúsená prírodná koža),
 • čalúnený nábytok,
 • bytové doplnky, obrusy, závesy,
 • stany, textilné prístrešky,
 • sedačky a tapacírovanie automobilu,
 • kožený interiér automobilov,
 • .. a ďalšie.

IsoKor Lotos® je impregnátor na báze isopropanolu a nanometricky upravených prísad. Životnosť ošetrenia je cca 2-3 oprania.

Výdatnosť: plocha 10 - 15 m2 / 1 liter

Impregnácia kože a textilu - princíp.

Pri aplikácii IsoKor Lotos® sa nanočastice nanesú na povrch textilu, alebo kože - najlepšie ručným rozprašovačom. Pomocou nosiča nanočastíc vyplnia priestor medzi molekulami. Približne po 24 hodinách sa vytvoria pevné väzby s materiálom - až na atomárnej úrovni. Po tomto čase je už IsoKor® chemicky neutrálny a absolútne zdraviu neškodný.

Výsledkom je dokonalá neviditeľná impregnácia, ktorá znemožňuje prienik vody, uchytenie nečistôta ich usadenie v štruktúre materiálu. Tento ostáva aj naďalej paropriepustný. Preto odev a obuv spoľahlivo odvádza pot z tela (paru), ale neprepustí vodu (kvapalinu). Dlhodobá trvácnosť impregnácie textilu je závislá hlavne od následného použitého čistiaceho (pracieho) prostriedku.

Použitím IsoKor Lotos® sa vzhľad a ostatné užitočné vlastnosti materiálu nemenia. Získava však ďalšie neobyčajné vlasnosti, ktoré sa u neho bežne nepredpokladajú. Napríklad bežný textil sa stáva vode odolný, priedušný a nedrží na ňom nečistota - prach, blato, oleje. Brúsená koža v prírodnom prevedení si zachováva pôvodný, prirodzený odtieň.

Okrem zdravého štýlu prináša IsoKor Lotos® významné ekonomické výsledky - zásadne predlžuje životnosť a kvalitu štandardných materiálov.

DOPORUČENIE
Pred použitím nanočasticového výrobku je nutné očistiť ošetrovaný povrch.

Nečistoty odstráňte prípravkom Isokor Cleaner


Prečo používať impregnáciu ?

Za impregnáciu v ponímaní tohto článku berieme do úvahy nanočasticovú impregnáciu textilu a kože. Je to forma impregnácie tkaného či netkaného materiálu, prevážne živočíšneho či rastlinného pôvodu, v súčasnosti však čoraz častejšie ide aj o impregnáciu umelých tkanín.

1. Komfort a pohodlie v impregnovanom odeve

Impregnáciou tkaniny či textilu rozumieme v prípade nanovrstvovej impregnácie umiestnenie častíc materiálu, ktorý bol na makromolekulárnej úrovni upravený pre potreby impregnácie na povrch, tkanú či netkanú textíliu. Častice po dosadnutí na povrch začínajú medzi sebou reagovať, nadväzovať väzby, vytvára sa medzi nimi sieť. Impregnácia po krátkom čase začína naberať makromolekulárny rozmer a väzby impregnátora vytvoria na povrchu nerovnomernú štruktúru, ktorá svojim charakterom dokáže odpudzovať tekutiny v tekutej forme. Avšak treba si uvedomiť, že impregnácia v našom ponímaní nie je impregnáciou v bežnom slova zmysle, nejedná sa o určitú formu "lepidla", ktorá utesní priedušné časti tkaniny a tým zamedzí prieniku tekutiny. Nano impregnácia textilu či kože je založená na mriežke, na silách medzi časticami impregnácie. Pomedzi túto mriežku dokážu naďalej nerušene prechádzať molekuly vody vo forme pary a to bez obmedzenia. Preto impregnácia nanočasticami prináša maximálne pohodlie pre majiteľa impregnovaného odevu.

2. Ekonomická úspora

Impregnácia odevu či obuvi so sebou prináša aj ekonomické benefity. Mnohí sme sa už stretli s kvalitnými a rovnako drahými odevmi a obuvou. Ich cena je častokrát skutočne astronomická a býva nám ľúto, ak ich náhodou nenávratne poškodíme olejom či špinou. Nano impregnácia odevu a obuvi v tomto prípade vie priniesť osoh. Impregnovaný odev alebo obuv sa výrazne menej špiní a tak dochádza aj k redukcii pracích a čistiacich cyklov impregnovaného odevu či obuvi. Keď si vezmeme, že životnosť kvalitnej tkaniny je nanajvýš 40-50 pracích cyklov, potom možno zvážime, či je vhodnejšie prať neimpregnovanú bundu 2x mesačne, alebo impregnovanú bundu 1-2x ročne. Samočistiaci efekt nie je všemocný, ale dokáže veľmi výrazne zredukovať frekvenciu prania impregnovaných odevov.

3.Zdravotné hľadisko

Pri zdravotnom hľadisku impregnácie odevu sa snáď ani netreba príliš zastavovať. Jednoznačne sa každému z nás chodí lepšie v čistom, suchom a zdravom odeve, než v odeve premočenom, vlhkom a špinavom. Impregnácia udržiava obuv a odev dlhodobo čistú, suchú a zdravú a to na mikroskopickej úrovni. Nanočasticová impregnácia textilu totiž svojimi časticami obaľuje každé vlákno textílie, takže ak sa aj tekutina tlakom dostane pomedzi jednotlivé impregnované vlákna, tak nám zvnútra iba vyberie nechcený mikroskopický prach a odpudivé sily nano impregnácie ju veľmi rýchlo spomedzi vlákien vytlačia von. Takto v impregnovanom odeve či impregnovanej obuvi vzniká zdravšie prostredie, kde sa horšie žije baktériám a roztočom.