PRE AMBULANCIE 

Mgr. Peter Jeník

Žijeme v dobe MINIATURIZÁCIE

V Slovníku cudzích slov nachádzame pod pojmom MINIATURIZÁCIA takéto vysvetlenie: je to zmenšovanie súčiastok, najmä v elektronike, pri plnom zachovaní ich vlastností a funkcií

Elektronizácia je fenomén našej doby. So sebou prináša veľa pozitívneho ale aj negatívneho. Asi každý z nás si na prelome tisícročia s údivom pozrel film MATRIX. Dnes, sotva dvadsať rokov od jeho uvedenia do kín sa mnohé postupy prezentované vo filme stali súčasťou našeho každodenného života. Tak ako dennodenne používame inteligentné telefóny, tablety, smart televízory, za chvíľu s nami bude komunikovať celé naše obydlie...


Takéto zmeny sa dejú aj v našej práci. Elektronické zdravotníctvo, počítač v každej ambulancii, digitálny teplomer, a mnoho ďalších samozrejmostí sa objavuje v našom dennodenom pracovnom rytme.

Niekedy na prelome 80tych a 90tych rokov sme v našich klinických laboratóriách zažili malú revolúciu. Postupne, najskôr veľmi opatrne sme vymenili makrometódy za mikroobjemy, zočali sa objavovať prvé analyzátory - každý pracovník laboratória si určite pamätá na "bájne" HITACHI. Postupom času si laboratórium bez automatizácie už ani nevieme predstaviť. Na prelome tisícročí sa u nás objevuje ďalší fenomén - centralizácia. Dnes sú u nás prevádzkované centrálne a satelitné labortóriá s úplnou automatizáciou a robotizáciou. Málokto si uvedomí, že také centrálne laboratórium spracuje denne aj 5 000 vzoriek a vydá aj viac ako 50 000 pacientských výsledkov jednotlivých vyšetrení. Aj pre to sa Slovensko radí k lídrom automatizácie laboratórnych vyšetrení. 

Za posledné roky zaznamenávame ale nový trend - "bližšie k pacientovi"! Technológie sa zdokonaľujú a miniaturizácia prenikla aj do tohto segmentu. V nohých ambulanciách lekár prichádza na to, že k efektívnemu klinickému zhodnoteniu stavu pacienta potrebuje neraz výsledok laboratórneho testu, ktorý si môže poľahky a presne urobiť priamo v ambulancii bez toho, aby musel čakať na výsledok z laboratória. A nie je to už len CRP, alebo močový prúžok, je to celý rad rutinných vyšetrení z mnohých oblastí laboratórnej medicíny.

Preto sme pre Vás na našej stránke pripravili súhrn našich možností, s ktorými si môžete rozšíriť svoju ambulantnú prax. Sme si istí, že lekár prvého kontaktu alebo špecialista nie je len, prepáčte mi za výraz  - administratívny pracovník, ale vysokoerudovaný odborník, ktorý rád využije možnosti, ktoré nám táto doba prináša. Veríme, že stojíme na prahu ďalšej "revolúcie". Revolúciu, ktorá prinesie diagnostiku priamo k pacientovi do ambulancií lekára.