Alfa-1-mikroglobulín v MOČI

Alfa-1-mikroglobulín je nízkomolekulárny proteín (bielkovina) ľudského tela. Slúži ako markerový proteín tubulárnej reabsorpčnej funkcie obličiek. V prípade tubulárneho poškodenia sa alfa1-mikroglobulín (32 kD) vylučuje vo zvýšenom množstve, pretože reabsorpcia je obmedzená.

Alfa-1-mikroglobulín patrí k markerom proteínov v moči. Umožňujú diferenciáciu a sledovanie nefropatií (obličkových chorôb).

1,00 €