Beta-2-mikroglobulín

Beta-2-mikroglobulín je nízkomolekulový proteín, ktorý tvorí beta ľahký reťazec HLA antigénov. Je lokalizovaný v bunkovej membráne všetkých jadrových buniek, hlavne B lymfocytov. Syntéza beta-2-mikroglobulínu je regulovaná niektorými interferónmi a interleukínmi ( IL1, IL2 ).
Hladiny beta-2-mikroglobulínu závisia od funkcie obličiek. Pri poškodení glomerulov dochádza k jeho zníženej filtrácii a koncentrácia v sére sa zvyšuje. Pri poruche tubulárneho systému nie je beta-2-mikroglobulín účinne reabsorbovaný a zvyšuje sa jeho koncentrácia v moči. Beta-2-mikroglobulín je citlivým indikátorom pre monitorovanie aktivácie celulárneho imunitného systému , pri ochoreniach a liečbe dialyzovaných pacientov , pacientov s mnohopočetným myelómom, Hodgkinovou chorobou, chronickou lymfatickou leukémiou.

1,00 €