CYKLICKÝ CITRULINOVÝ PROTEÍN (IgG autoprotilátky) - aCCP

Ďalším dostupým markerom diagnostiky reumatoidnej artritídy je vyšetrenie protilátok proti mutovanému citrulínovému vimentínu triedy IgG. Aminokyselina citrulín (deaminovaný arginín) je základnou zložkou antigénneho epitopu filagrinu spájajúceho keratinové vlákna. Test na stanovenie protilátok proti cyklickému citrulinovému peptidu má porovnateľnú citlivosť s RF je však testom s vysokou špecifitou. Protilátky proti CCP je možné detekovať vo veľmi včasnom štádiu ochorenia a majú prognostický význam hlavne u RF negatívnych pacientoch, nekorelujú však s aktivitou ochorenia.

1,00 €