Cystatín C

Cystatín C je malý proteín z rodiny extracelulárnych inhibítorov cysteínových proteáz. Je tvorený všetkými jadrovými bunkami v tele, secernovaný do krvi odkiaľ sa dostane do slín, sĺz, synoviálnej aj amniovej tekutiny a do iných extracelulárnych priestorov. Funguje ako regulátor kostnej resorpcie, či chemotaxie neutrofilov - ovplyvňuje zápalové procesy, ako aj rezistenciu na bakteriálne a vírusové infekcie. Inaktivuje proteázovú aktivitu katepsínu B , čím inhibuje inváziu nádorových buniek a rozvoj metastáz.
Cystatín C sa tvorí aj odbúrava konštantnou rýchlosťou, jeho koncentrácia v krvi je za fyziologických okolností stála.
Vyšetrenie cystatínu C môže byť používané ako alternatíva stanovenia kreatinínu a klírens kreatinínu na kontrolu funkcie obličiek u osôb s podozrením na ochorenie obličiek alebo u osôb s už dokázaným ochorením obličiek. Môže byť užitočné predovšetkým v prípadoch kedy meranie koncentrácie kreatinínu nie je vhodné napr. u osôb s cirhózou pečene, obéznych, alebo podvyživených, či u osôb so zníženým objemom svalovej hmoty.
Vďaka štúdiám potvrdzujúcim a definujúcim využitie cystatínu C je čím ďalej tým viac akceptovaný hlavne ako včasný a citlivý marker chronických ochorení obličiek.

1,00 €