D-Dimér

D-dimér je vysoko citlivý marker, ktorý poukazuje na aktiváciu fibrinolýzy.
Trombín premieňa fibrinogén na rozpustný fibrín štiepením fibrinopeptidov A a B. Fibrínové monoméry spontánne polymerizujú. Aktívny faktor XIII viaže dve D-domény a vytvára pevnú fibrínovú zrazeninu. Tvorí sa nový plazmín-rezistentný antigénny determinant (D-dimér). Fragmenty obsahujúce D-dimér sa tvoria počas degradácie fibrínovej zrazeniny plazmínom. Najčastejším prejavom venózneho tromboembolizmu je hlboká žilová trombóza, alebo pľúcna embólia, s ktorou priamo súvisí zvýšenie hladiny D-diméru v krvi.

1,00 €