Feritín

Stanovenie feritínu je vhodnou metódou pre hodnotenie stavu metabolizmu železa. Stanovenie hladiny ferirínu na začiatku terapie poskytuje informáciu o stave zásob železa v organizme. Deficit zásob železa v retikuloendoteliálnom systéme môže byť zistený vo veľmi včasnom štádiu. Klinicky sa ako prahová hodnota pre detekciu prelatentného deficitu železa osvedčila hodnota 20 μg/l. Táto hodnota je spoľahlivým indikátorom vyčerpania zásob železa, ktoré môže byť mobilizované pre syntézu hemoglobínu. Latentný deficit železa je definovaný ako pokles hladiny feritínu pod prahovú hodnotu 12 μg/l. Tieto dve hodnoty nepotrebujú žiadne ďalšie laboratórne overovanie ani v prípade morfologicky normálneho krvného obrazu. Ak je znížená hladina feritínu sprevádzaná hypochrómnou mikrocytárnou anémiou, považuje sa to za prejav deficitu železa. Ak je hladina feritínu zvýšená a možnosť poruchy distribúcie železa je vylúčená, jedná sa o presýtenie organizmu železom. Ako prahová hodnota feritínu sa používa 400 μg/l. Zvýšené hladiny feritínu môžu byť pri nasledujúcich malignitách: Hodgkinova choroba, akútna leukémia, karcinóm hrubého čreva, pľúc, pečene a prostaty. Stanovenie feritínu má význam aj pri metastázach do pečene.

1,00 €