H-FABP srdcový proteín viažuci mastné kyseliny

Akútny infarkt myokardu (AMI) je jedným z bežných kritických ochorení klinických kardiovaskulárnych chorôb. Proteín viažuci mastné kyseliny z ľudského srdca je cytoplazmatický proteín s nízkou molekulovou hmotnosťou (14 až 15 KD) v cytoplazme kardiomyocytov. Má silnú špecifickosť na myokard a nie je odbúravaný v krvi. Je to jeden z prvých markerov uvoľňovaných do krvného obehu počas poranenia myokardu. Ako skorý marker poškodenia myokardu má H-FABP vysokú diagnostickú hodnotu v ranom štádiu AMI (najmä STAMI), najmä za 0 až 6 hodín, a má vysokú citlivosť a špecifickosť.

1,00 €