HEMOGLOBÍN 10ks pre LUX MULTIMETER

Point of Care LUX METER je profesionálny multiparametrický systém na sledovanie 6. krvných parametrov, ktoré sa podieľajú pri vzniku ochorení ako  cukrovka, metabolický syndróm a anémia. SLEDUJEME: celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol (vypočítaná hodnota), triglyceridy, glukózu a hemoglobín z kvapky krvi za menej ako 3 minúty.

1,00 €