hs CRP - vysokosenzitívne CRP WB - z PLNEJ KRVI

Koncentrácia CRP na nízkej hladine (hsCRP) je nezávislým markerom prognózy rekurentných príhod u osôb so stabilným koronárnym ochorením, alebo akútnym koronárnym syndrómom. Literárne údaje uvádzajú, že vyššie hodnoty high-sensitivity CRP (hs-CRP) predpovedajú vznik ischemickej choroby srdca u navonok zdravých jedincov, sú rizikovým faktorom najmä akútnych koronárnych syndrómov, môžu slúžiť ako prognostický ukazovateľ u pacientov po akútnom infarkte myokardu, po revaskularizačných zákrokoch a spájajú sa s vyšším rizikom náhlej smrti, opakovanej koronárnej príhody, srdcového zlyhania a kardiogénneho šoku. Na použitie hsCRP pre odhad rizika koronárneho ochorenia srdca by stanovenie malo byť vykonané u metabolický stabilného pacienta a výsledok porovnaný s predchádzajúcimi hodnotami. Optimálne by pre odhad rizika mal byť použitý priemer výsledkov hsCRP, nameraných po dvoch týždňoch. Pri použití výsledkov pre odhad rizika by sa u pacientov s pretrvávajúcou hladinou hsCRP nad 10 mg/l mali hľadať príčiny mimo kardiovaskulárnu etiológiu. Stanovenie pre odhad rizika nie je možné vykonávať, ak existuje podozrenie na infekciu, systémový zápal alebo traumu.

1,00 €