IMUNOGLOBULING - IGG

Molekuly imunoglobulínu G sú monoméry zložené z dvoch ľahkých reťazcov (kappa a lambda) a z dvoch ťažkých gama reťazcov. Jeho hlavná úloha spočíva v obrane proti mikroorganizmoma priamej neutralizácii toxínov. IgG je jediný imunoglobulín, ktorý môže prechádzať placentárnou bariérou a vykonávať pasívnu imunitnú ochranu plodu alebo novorodenca. Táto ochrana postupne katabolizuje pokiaľ sa u dieťaťa nezačne v šiestom mesiaci vyvíjať vlastný imunitný systém. Za 18 mesiacov dosiahnu hodnoty dospelosti. Zvýšené polyklonálne IgG sa vyskytujú pri systémovom lupus erytematosis, chronických pečeňových chorobách (infekčná žltačka a Laennecova cirhóza), infekčných ochoreniach, cystickej fibróze. Monoklonový IgG sa zvyšuje pri IgG myelóme. Znížená syntéza IgG sa vyskytuje pri poruchách získanej a kongenitálnej imunitnej nedostatočnosti a pri selektívnej nedostatočnosti IgG podtried ako je napr. Brutonov typ agamaglobulinémie. Znížené hladiny IgG môžu byť zapríčinené stratami bielkovín pri gastroenteropátiach, nefrotickom syndróme a stratami kožou pri popáleninách. Zvýšený metabolizmus IgG sprevádza Wiscott-Aldrichov syndróm, myotonickú distrófiu a prítomnosť protilátok proti imunoglobulínom.

1,00 €