IMUNOGLOBULINM - IGM

Imunoglobulín M sa skladá z 10 ťažkých μ-reťazcov a 10 kappa alebo lambda ľahkých reťazcov, ktoré sú v rámci molekuly vždy rovnaké. Súčasťou je aj J- reťazec, ktorý spája všetky μ-reťazce dohromady, takže sa dá povedať, že imu- noglobulín M, na rozdiel od imunoglobulínu G, má pentamerickú štruktúru. Hoci IgM je najväčším imunoglobulínom, predstavuje iba 6 % plazmatických imunog- lobulínov. Imunoglobulín M je prvou špecifickou protilátkou, ktorá sa objaví v sé- re po infekcii. Je schopná aktivovať komplement, takže sa podieľa na ničení bak- térií. Tvorí prirodzené protilátky izotypu IgM: krvný skupinový systém ABO (izo-aglutiníny ABO), chladové aglutiníny, Wassermanove protilátky, antityreoglobulí- nové protilátky, reumatoidné faktory. Fixuje komplement. Je to zložka frakcie sérových gama- globulínov. Už od 20. týždňa ťarchavosti môže plod tvoriť IgM ako odpoveď na intrauterinnú infekciu. Koncentrácia na konci 4. mesiaca života dosahuje asi 50 % hodnôt dospelých; hodnoty ako u dospelých sa dosiahnu vo veku 8 - 14 rokov. Po ústupe infekcie hladina imunoglobulínu M v porovnaní s imunoglobulínom G relatívne rýchle klesá. Tato skutočnosť je využívaná v diferenciál nej diagnostike akútnych a chronických ochorení, kedy sa porovnávajú jednotlivé hladiny imunoglobulínu M a imunoglobulínu G.

1,00 €