KARCINOEMBRYONÁLNY ANTIGÉN - CEA

CEA sa nachádza najmä v gastrointestinálnom trakte plodu a v sére plodu. V malých množ- stvách tiež býva v intestinálnom, pankreatickom a hepatálnom tkanive zdravých jedincov. Tvorba CEA je potlačená po narodení, jeho kvantifikácia je problémová (vzhľadom na minimálnu koncentráciu) u zdravých jedincov. Vysoké koncentrácie CEA sú často nájdené u pacientov s kolorektálnym adenokarcinómom. Hlavnou indikáciou vyšetrenia CEA je priebežné sledovanie a terapia kolorektálneho karcinómu. Stanovenie CEA sa neodporúča na účely skríningu rakoviny u celkovej populácie.

1,00 €