Lipoproteín (a)

Lipoproteín (a) je typ lipoproteínu s nízkou hustotou, ktorý je naviazaný na apolipoproteín A. Lipoproteíny sú látky zložené z tukov a špecifických transportných bielkovín (apolipoproteínov), ich úlohou je transportovať cholesterol a triacylglyceroly v krvi. Podľa svojej hustoty sa zaraďujú do rôznych tried a plnia rôzne funkcie. Koncentrácia Lp(a) v krvi je viac-menej konštantná a je podmienená geneticky. Považuje sa za nezávislý rizikový faktor predčasného vývoja srdcovo- cievneho ochorenia. Jeho funkcia je transport lipidov do endotelu (výstelka stien). Za vysoko rizikové bývajú označované koncentrácie > 300 mg/l.

1,00 €