Mikroalbumín

Odpad albumínu do moču je < 30 mg/deň, o proteinúrii hovoríme, ak je odpad albumínu do moču > 300 mg/deň, o mikroalbuminúrii hovoríme, ak je odpad 30 - 300 mg/deň. Pacienti, u ktorých sa vyvíja diabetická nefropatia majú stúpajúcu exkréciu albumínu do moču v pásme mikroalbuminúrie. Mikroalbuminúria je aj marker generalizovanej vaskulárnej choroby a býva asociovaná s cievnymi príhodami a ochorením srdca. Okrem diabetu sú indikáciou pre vyšetrenie aj stavy po akútnych glomerulonefritídach, esenciálna hypertenzia, sledovanie gravidity, poruchy rastu u detí a pacienti v kritickom stave (riziko capillary leak syndrómu).

1,00 €