Myoglobín

Myoglobín je kompaktný globulárny hemoproteín, ktorý je prítomný v cytoplazme buniek kostrového a srdcového svalu. Molekulová hmotnosť je asi 17800 daltonov. Z poškodených buniek svalov sa myoglobín uvoľňuje pomerne rýchlo, je preto považovaný za včasný marker poškodenia svalov. Ak sa myoglobín vyšetruje pri ischemickej chorobe srdca, stúpa jeho koncentrácia už po 2-4 hodinách po infarkte myokardu, vrchol býva asi za 8-10 hodín a v priebehu 24 hodín sa vracia na normálnu hladínu. Ide onešpecifický marker poškodenia myokardu, pretože zvýšená hladina býva aj pri poškodení kostrového svalstva, ochoreniach kostrového svalstva, neuromuskulárnych poruchách, pri zlyhaní obličiek a po intenzívnom cvičení.

1,00 €