N GAL - neutrofilný s gelatinázou asociovaný lipokalin

NGAL je nový revolučný marker, ktorý je včasným indikátorom akútneho renálneho poškodenia ("Acute Kidney Injury" - AKI).
NGAL produkujú epiteliálne bunky najmä distálnych tubulov a Henleovej kľučky nefrónov. Je jedným zprvých proteínov, ktorého koncentrácie sa rýchlo zvyšujú po ischemických alebo nefrotoxických podnetoch pôsobiacich na obličky.

Veľké množstvo tohto proteínu sa vytvára a vylučuje do moču v priebehu veľmi krátkeho času od patologického podnetu pôsobiaceho na obličkový parenchým. K zvýšeniu jeho produkcie dochádza v priebehu 30-120 min, je to teda doslova "real-time" biomarker renálneho poškodenia.

1,00 €