Prealbumín

Prealbumín (PA) je veľmi citlivou negatívnou bielkovinou akútnej fázy. Je syntetizovaný v pečeni a epiteliálnych bunkách choroidálneho plexu. Nachádza sa v plazme aj v likvore. Je jedným z transportných proteínov tyreoidálnych hormónov T3 a T4. Vytvára komplex s proteínom viažucim retinol (RBP) a nepriamo sa podieľa aj na transporte vitamínu A.

Prealbumín prenáša 18 % z celkového množstva plazmatického tyroxínu. Približne 40 % plazmatického prealbumínu tvorí pevný komplex s plazmatickým proteínom viažucim retinol (RBP). Tvorba tohto komplexu proteín-proteín stabilizuje väzbu retinolu na RBP a bráni tak stratám vitamínu A do moču. RBP je mikroproteín malej hmotnosti, ktorý preniká i zdravým glomerulom. Väzbou s prealbumínom dochádza k zníženiu glomerulárnej filtrácie a renálneho katabolizmu RBP. Po odovzdaní vitamínu A do bunky sa komplex prealbumínu s RBP rozpadá. Prealbumín sa tak nepriamo podieľa na transporte vitamínu A. Zvýšené hladiny sa vyskytujú pri hyperfunkcii nadobličiek, hypotyreóze, m. Hodgkin, v prípade liečby prednizónom a glomerulárnej a tubulárnej proteinúrie. Znížené hladiny sa vyskytujú pri silných chorobách pečene (cirhóze pečene), podvýžive (deficite zinku), cystickej fibróze, hypertyreóze, chronických zápalových ochoreniach, vrodených nedostatočnostiach, nádoroch, pôrodoch a veľkých dávkach salycilátov.

1,00 €