Prokalcitonín - PCT

Prokalcitonín (PCT) je produkovaný neuroendokrinnými bunkami (C bunkami štítnej žľazy, pľúcami a pankreasom) a je postupne enzymaticky štiepený na (nezrelý) kalcitonín, katakalcín a N-terminálnu časť. Krv zdravých jedincov obsahuje nízke hladiny PCT. Hladina PCT sa zvyšuje počas bakteriálnej infekcie. Zvýšené hladiny sú časté u pacientov trpiacich bakteriálnou sepsou, obzvlášť ťažkou sepsou a septickým šokom.

Kvantitatívne stanovenie PCT sa môže použiť na včasnú diagnostiku a vyhodnotenie prognózy systémovej bakteriálnej infekcie a sepsy, ale tiež ako indikátor výberu a liečby antibiotikami.

1,00 €