REUMATOIDNÝ FAKTOR - RF

Reumatoidné faktory sú heterogénna skupina autoprotilátok, ktoré pochádzajú zo všetkých tried imunoglobulínov. Sú namierené proti antigénovému determinantu na Fc fragmente molekúl IgG. Reagujú s modifikovaným ľudským IgG (napr. IgG v cirkulujúcich imunitných komplexoch, IgG adsorbovaným na latex, atď.) a IgG zvieracieho pôvodu. RF je vysoko asociovaný s reumatoidnou artritídou (RA), keďže až 90 % pacientov s RA má RF titre vyššie než 40 IU/ml. Vyšetrenie RF je užitočné pre podporu klinickej diagnózy a vyhodnotenie vážnosti a priebehu choroby u konkrétneho pacienta. Obvyklé analytické metódy sa obmedzujú na stanovenie reumatoidného faktora typu IgM. Zvýšené reumatoidné faktory sa objavujú nielen v sére pacientov s RA, ale s menšou frekvenciou aj u iných zápalovo-reumatoidných ochorení a pri rôznych chorobách, ktoré nesúvisia s reumatizmom

1,00 €