SARS-CoV-2 Antigen

Táto súprava sa používa na kvalitatívnu diagnostiku antigénu SARS-COV-2 in vitro vo vzorkách nazofaryngeálnych alebo orofaryngeálnych výterov s vyhodnotením na POCT prístroji.

• Presný kvantitatívny odber vzoriek

• Reakcia v kvapalnej fáze

• Vysoká špecifickosť a vysoká citlivosť

1,00 €