SARS-COV-2 neutralizing antibody - NEUTRALIZAČNÉ PROTILÁTKY Hurricane

NEUTRALIZAČNÉ PROTILÁTKY

Táto súprava sa používa na in vitro kvantitatívnu detekciu nových neutralizačných protilátok proti koronavírusu (SARS-COV-2).

220,00 €