Sérový amyloid A - SAA WB z PLNEJ KRVI

SAA je proteín akútnej fázy, ktorý v odpovedi na zápalový, infekčný alebo neinfekčný proces vykazuje výrazný vzostup koncentrácie v krvi počas niekoľkých hodín. Nárast môže dosiahnuť až tisícnásobku pôvodnej koncentrácie. SAA súvisí s lipoproteínmi vysokej density (HDL) a môže počas zápalu modifikovať ich metabolizmus. Jedným mimoriadne dôležitým aspektom SAA je, že jeho degradačné produkty môžu byť deponované v rôznych orgánoch ako vlákna amyloidu A (AA), čo je vážnou komplikáciou pri chronickom zápalovom ochorení.

Ako u C-reaktívneho proteínu (CRP) je stanovenie SAA užitočné pre diagnostiku zápalových procesov, vyhodnotenie ich aktivity a rovnako tak aj pre ich monitorovanie a liečbu. Avšak stanovenie SAA je viac smerodajné ako CRP u pacientov s vírusovými infekciami, reakciami rejekcie transplantátov obličky (najmä u imunosupresívnych pacientov) a tiež u pacientov s cystickou fibrózou liečenou kortikoidmi. V prípade zápalovej artritídy bol SAA uznaný ako tesne korelujúce s aktivitou ochorenia. Súčasné stanovenie CRP a SAA môže zvýšiť diagnostickú senzitivitu infekcí. U pacientov s AA amyloidózou môže byť priebeh ochorenia zlepšiť terapiou zacielenú na návrat hladín SAA k normálu.

1,00 €