Troponín I

Troponín I sa rýchlo uvoľňuje do krvného obehu, kde ho možno detegovať už 4 až 6 hodín po začiatku akútneho infarktu myokardu (AMI) s vrcholom koncentrácie v 12. až 16. hodine V krvi potom zostáva zvýšený niekoľko dní (5 až 9 dní). Výsledky sa využívajú v diagnostike akútneho infarktu myokardu a ako pomoc pri rozlíšení pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.

1,00 €