VET ß-KETÓNY 50ks pre METER TD 4235E

Monitorovanie ketónov v reálnom čase

0,7 μl vzorky krvi

5 sekundové meranie

Individuálna kódová karta pre rôzne zvieratá

LCD s podsvietením


1,00 €