POCT v LEKÁRNI

POSKYTOVANIE FYZIKÁLNYCH A BIOCHEMICKÝCH VYŠETRENÍ V LEKÁRNI

ZÁKON č. 362/2011 Z.z

z 13. septembra 2011

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Šiesty oddiel

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

§ 20 Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

(1)Lekárenská starostlivosť zahŕňa ....

h) vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie

ROZHODUJETE SA

Ak sa rozhodujete, či aj vo Vašej LEKÁRNI alebo výdajni ZP budete ponúkať služby diagnostiky jednotlivých parametrov v rámci primárnej prevencie alebo pre sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, opýtajte sa nás, ako na to. Nie je to len o zakúpení vhodného analytického prístroja a reagenčných činidiel. 

Sme tu pre Vás, aby sme Vám poradili.

A to hlavne:

  • Pri výbere vhodného priestoru pre vykonávanie odberov a uskutočňovanie vyšetrení
  • Pri zaškolení osôb uskutočňujúcich vyšetrenia
  • Pri výbere vhodného prístrojového a materiálového vybavenia
  • Pri príprave štandardných postupov pre vykonávanie vyšetrení
  • Pri príprave štandardnej dokumentácia vyšetrení
  • a ďalších činnostiach pre správne vyšetrovania Vašich klientov a pacientov

Naša spoločnosť prináša kompletné riešenie, všetko potrebné pre vykonanie vyšetrenia od jediného dodávateľa. A ešte trochu naviac ... kontinuálna edukácia podľa aktuálnych tém...

U nás nájdete ucelené riešenie...

Odberový systém

Vhodný odberový systém je nevyhnutný pre minimalizáciu predanalitických chýb a správny výsledok

Centrifúgy a príslušenstvo

Jednoducho oddelíme červenú zložku krvi a pripravíme plazmu alebo sérum z odobratých vzoriek

Analyzátory

Základom našej ponuky sú POCT analyzátory na báze "mokrej chémie", Taktiež u nás nájdete malé multimetre pre použitie v zdravotníckom zariadení alebo na samotestovanie.

Edukácia

Staňte sa užívateľom našich riešení a zapojíme Vás do nášho systému edukácie poskytovateľov diagnostických služieb

Testovanie POCT prístrojmi je jednoduché

POCT prístroje sú primárne navrhnuté tak, aby s nimi mohol pracovať aj zdravotnícky personál so stredoškolským vzdelaním, aj v stresových situáciách na centrálnom príjme.

Svojou filozofiou a dizajnom minimalizujú možnosť vykonať fatálnu analytickú chybu.

Sú ideálnym nástrojom pre poskytovateľa primárnej zdravotnej starostlivosti.  

Z jednej malej skúmavky vieme zistiť veľmi veľa...

Upchaté cievy?

DNA? Vit D?

Diabetes?

Covid AG, Ab

Stav pečene?

Riziko náhlej cievnej príhody ?

Kardio-vaskulárne ochorenia?

PRETO POSKYTOVANIE FYZIKÁLNYCH A BIOCHEMICKÝCH VYŠETRENÍ V LEKÁRNI

je  poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti u osôb bez príznakov ochorení formou zdravotníckych služieb založených na uskutočňovaní skríningových vyšetrení rôznych rizikových faktorov, alebo tiež v rámci sekundárnej prevencie v súvislosti so sledovaním účinnosti a bezpečnosti liečby.