PRE SPRÁVNE RIEDENIE KRVI

 

Antikoagulačnú liečbu potrebuje z najrôznejších dôvodov stále viac pacientov. Aby bola táto liečba správna, vyžaduje sa, aby bola v pravidelných intervaloch monitorovaná účinnosť lieku, ktorý pacient užíva.

CUBE S - PT (INR) test

kvapalná reagencia ako vo veľkom laboratóriu...


Tvorba krvných zrazenín je normálny fiziologický proces. Tento proces zabezpečuje, aby z organizmu pri poranení " nevytiekla" všetká krv...., Pri poranení, vonkajšom, či vnútornom sa naštartuje celý rad procesov, ktorý má zabezpečiť, aby sa rana, ktorá sa vytvorila, následne aj uzavrela. To isté platí aj pri vnútorných poraneniach, najviditeľnejšie je to pod kožou, kde sa aj zdravému človeku po poranení vytvoria modriny. Na drujhej strane, na aktiváciu procesu zrážania odpovedá ihneď mechanizmus, ktorý nám zábráni, aby sa všetká krv v našom organizme zrazila, a následne začne "demontovať" samotnú zrazeninu. Krv ako taká je jedným veľkým tekutým orgánom a spolu s cievnou stenou tvorí orgánovú štruktúru rozprestierajúcu sa celým telom. V zdravom organizme existuje veľmi krehká rovnováha medzi procesmi ktoré vyvolávajú zrážanie krvi ako aj procesmi zabraňujúcich zrážaniu krvi.

Táto rovnováha môže byť ale veľmi ľahko narušená. Ak je narušená schopnosť tvorby zrazenín, pacient trpiaci takýmto ochorením môže už aj pri malom úraze vykrvácať. Ak je ale má pacient z rôznych príčin tendenciu k zvýšenej tvorbe zrazenín, a to už pri malých podnetoch, napríklad pri ochorení srdca, ciev, pri nadváhe, fajčení, nesprávnej životospráve, strese, atď..., je nutné tento stav korigovať, pacient začne úžívať lieky - antiagregačné, alebo antikoagulačné, ľudovo povedané, lieky na "riedenie" krvi

Hlavnou úlohou lieku pre antikoagulačnú liečbu je zabrániť tvorbe krvných zrazenín. Aby bola takáto liečba správna a bezpečná, pacient sa musí pravidelne podrobiť krvným testom, ktoré sa vykonávajú buď v špecializovanom laboratóriu, alebo dnes už priamo v ambulancii praktického lekára alebo lekára špecialistu.

Názov tohoto testu je QUICKOV Test alebo Protrombínový test (Quick, PT) a výsledkom je celosvetovo štandardizovaná hodnota v jednotkách INR ( Internatial standardised ratio). International znamená, že tento test je štandardizovaný podľa noriem svetovej zdravotníckej organizácie, a pokiaľ je správne prevedený, mal by kdekoľvek na svete odzrkadľovať ROVNAKO váš zdravotný stav vo chvíli odberu. Hodnota INR sa u zdravých ľudí v rozpätí 0,9 - 1,2. Pacienti ktorý užívajú antikoagulačnú liečbu sú nastavený na hodnoty v rozpätí 2 - 3 INR - a to je práve tá "veda", akú veľkú dávku antikoagulačného lieku má pacient užiť, aby sa mu krv "samovoľne" nezrážala, ale aby sa zrážala správne. Predávkovanie antikoagulačnými preparátmi znamená zvýšené riziko krvácania, poddávkovanie zas zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín.

Pacienti, ktorí užívajú antikoagulanciá by si mali dávať pozor na dodržiavanie správnej životosprávy a pokynov lekára. Na to aby si hladinu INR vedeli udržať v cieľových hodnotách, vplývajú aj ďalšie faktory a to najmä:

- Fajčenie

- Alkohol

- Stres

- Potraviny bohaté na Vitamín K, a náhle zmeny ich prijmu, ako aj náhla zmena črevnej flóry po užívaní probiotík.

- Pitie rôznych druhov čajov - zelený, žihľavový....,

- Horúčkovité ochorenia,

- Redukčná diéta s náhlou zmenou hmotnosti

- Užívanie ďalších liekov bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom - hlavne liekov proti bolesti a proti teplote ako Aspirín/Acylpirín, Ibuprofen a iných nesteroidných antirevmatík, niektorých antibiotík

- Cestovanie na dlhé trasy bez možnosti pohybu

- Nadmerná fyzická aktivita

Je možné, aby pacienti ktorí potrebujú pravidelnú kontrolu antikoaguláčnej liečby viedli aktívny, nezávislý a ničím nezaťažený život?

ÁNO, V skutočnosti je to možné, jedinou podmienkou je, že pacienti musia byť informovaní o potencionálnych ťažkostiach, aby svoju antikoagulačnú liečbu mali plne podkontrolou aj v čase, keď športujú, sú dlhodobo mimo domova alebo trpia inými ochoreniami.

AK ÁNO, akú fyzickú aktivitu mám vykonávať?

Pacienti, ktorí majú indikovanú antikoagulačnú liečbu MUSIA vykonávať fyzické aktivity. Najvhodnešie sú takzvané vytrvalostné aktivity ako chôdza, turistika, beh, jazda na bicykli, práca v záhradke. Pacient si musí uvedomiť, že aktivita nesmie viesť k zvýšenému riziku úrazu. Napríklad úplne nevhodné sú hlavne kontaktné (box..) a adrenalínové športy.