LIPIDOVÝ PROFIL

Jedným so súborov ukazovateľov, ktoré nám pomáhajú odhaliť riziko kardiovaskulárnych ochorení je takzvaný LIPIDOVÝ PROFIL

LIPIDOVÝ PROFIL pozostáva zo súboru vyšetrení celkového CHOLESTEROLU, HDL Cholesterolu, LDL Cholesterolu a Triglyceridov.

Vyšetrenie testov LIPIDOVÉHO PROFILU sa ukázali byť dobrým ukazovateľom rizika srdcového infarktu alebo náhlej cievnej príhody, všeobecne kardiovaskulárnych chorôb, ktoré bývajú spôsobené upchaním ciev alebo stratou pružnosti cievnej steny - ateroskleróza tepien.

MulticareIN

Glukóza - Cholesterol - Triglyceridy priamo doma

Zdravý životný štýl je len jedným kamienkom do mozaiky, na ktorej konci je zdravé srdce. O tom, či vaše srdce a cievy budú v poriadku, rozhoduje ešte niekoľko ďalších faktorov. Medzi tie riziká, ktoré nemôžete ovplyvniť, bezpochyby patrí vek, genetické faktory, mužské pohlavie či rodinná anamnéza.

Pokiaľ ale máte v rodine sklon k vysokému tlaku či cholesterolu, neznamená to, že si nemôžete pomôcť. Keď nebudete fajčiť, nebudete mať nadváhu a ani vysokú hladinu stresu, je možné, že sa vám choroba vyhne. Čo je ale dôležité? Sledovať hodnoty krvného tlaku, cukru, cholesterolu a ďalších tukov v krvi. Väčšinu ťažkostí je možné liečiť. Je ale vhodné  prísť na problémy včas, aby sa cievy a srdce zbytočne neničili.

Čo všetko by ste mali sledovať? Jednak je to vyšetrenie hodnôt celkového cholesterolu, čiže látky slúžiace v tele k stavbe buniek a syntéze hormónov. Vyššie hladiny v krvi môžu spôsobiť ukladanie cholesterolu v cievach a byť príčinou infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice.

Odporúčaná hladina celkového cholesterolu v krvi je do 5,00 mmol / l, do 6,5 mmol / l je označovaná za zvýšenú. Potom je potrebné zmeniť jedálniček, znížiť príjem tukov a cukrov. Nad 6,5 mmol / l je už hladina označovaná ako riziková a človek patrí do rúk lekára, pretože má vyššie riziko chorôb srdca a ciev.

Ďalšie hodnotou, ktorú treba vyšetriť, je takzvaný LDL cholesterol, ktorý je tiež označovaný ako zlý, jeho hladina by mala byť pod 2,00 mmol / l, hladina dobrého HDL cholesterolu je potom ideálny nad 1,00 mmol / lu mužov a 1 , 20 mmol / lu žien. Ak je hodnota dobrého HDL cholesterolu vyššiu ako 1,6 mmol / l, potom už má preukázateľne dobrý vplyv na srdcovo-cievny systém.

Ako píšu odborníci, dávno už neplatí, že zvýšená hladina cholesterolu je problémom iba staršej generácie. Takmer 70 percent našej dospelej populácie nemá hladinu cholesterolu v poriadku. Riziko zvýšenej hladiny cholesterolu sa zvyšuje s vekom. U žien je medzníkom príchod hormonálnych zmien súvisiacich s menopauzou. Nevyhýba sa ale ani mladším ľuďom, a dokonca ani deťom. Najmä tým, ktoré majú  rodinnú anamnézu.

Vedľa cholesterolu je na mieste strážiť tiež hladinu triglyceridov v krvi, ktorých zvýšená hladina je opäť rizikom pre srdcový infarkt či mozgovú mŕtvicu a tiež pre ochorenie pečene a pankreasu. Ich hladina by mala byť pod 1,7 mmol / l.

Okrem tukov je ale treba kvôli ochrane srdca potrebné sledovať aj krvný tlak, ktorého ideálna hodnota 120/80 (mmHg), a samozrejme krvný cukor, aby sa vylúčila cukrovka, ktorá je výrazným rizikom pre všetkých kardiakov a zvyčajne ide ruka v ruke s ďalšími problémy. Zdravý človek má hodnotu glykémie čiže krvného cukru medzi 3,3-6,6 mmol / l.

Pokiaľ sa viac rizikových faktorov vyskytuje spoločne, nebezpečenstvo výrazne vzrastie. Najmä nebezpečná je kombinácia faktorov - zmeny lipidového profilu, poruchy metabolizmu krvného cukru, vyššieho krvného tlaku a obezity označované ako metabolický syndróm. Ten predstavuje zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a zvýšené riziko cukrovky v dospelom veku.

Preto je vhodné, poznať svoj zdravotný stav, prvý krôčik môžete spraviť aj doma...