Skúšobné protokoly

Aby sme potvrdili kvalitu našich prípravkov, overili sme ich v špecializovaných laboratóriách

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Pracoviště 1 - Ostrava
Laboratoř pro testování virucidního účinku
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 71009396

DIČ: CZ71009396

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 34/2020/SVU
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) dle ČSN EN 14476+A2: 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Laboratóriá RÚVZ so sídlom v Poprade, Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz - Protokol o skúške č. 1542/2020

STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.KAMENNÁ 71, 262 31 MILÍN - PROTOKOL 56/2015/LTL